• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  salting-out effect

  Giải thích VN: Sự tăng lên của kết tinh trên bề mặt nóng của nguyên liệu tính tan cao bằng cách tăng nhiệt [[độ. ]]

  Giải thích EN: The growth of crystals on heating-surface walls of a material that has increasing solubility with increasing temperature. Also, SALTING.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X