• Thông dụng

  Bulky, cumbrous, lying in the way.
  Đồ đạc kềnh càng
  Bulky furniture.
  Sao để các thứ kềnh càng như thế này
  Why have you left things lying in the way like that.
  Be stiff with itch-mites.
  Tay bị ghẻ kềnh ghẻ càng không co lại được
  To have one's hands so stiff with itch-mites that one cannot close them.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X