• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  branch-and-bound technique

  Giải thích VN: Trong lập trình không tuyến tính, một thủ tục "phân nhánh" vấn đề thành nhiều thành phần, sau đó "giới hạn" chúng để tìm ra các giải pháp khả [[thi. ]]

  Giải thích EN: In nonlinear programming, a procedure of "branching" the problem into elements, then "bounding" these for feasible alternative solutions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X