• Thông dụng

  Danh từ
  quay; duck

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  adjacent
  lineal, linear
  ruled

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  quay

  Giải thích VN: Bến tàu hoặc nơi neo tàu được xây dựng dọc theo rìa [[nước. ]]

  Giải thích EN: A wharf or landing place constructed along the edge of a body of water.

  rest on
  skid
  next
  tell

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bank

  Giải thích VN: Một khối đất được xây dựng dùng để thể chịu được tải trọng trên mức bình thường của đường sắt hoặc đường quốc [[lộ. ]]

  Giải thích EN: A ridge or mass of earth constructed to carry a railroad or roadway above the natural grade.

  bunder
  dam
  dike
  dike dam
  dock
  embankment
  jetty
  lasher
  mole
  pier
  gap
  groove
  interleave
  abut
  adjacent
  adjoin
  adjoint
  contiguous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X