• Thông dụng

  Danh từ
  hotel

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hotel
  buồng khách sạn
  hotel room
  căn hộ kiểu khách sạn
  flat of hotel type
  khách sạn bên đường (cho khách du lịch)
  roadside hotel
  khách sạn buồng đơn
  single-room hotel-accommodation
  khách sạn kiểu nhà
  apartment hotel
  khách sạn kinh doanh
  commercial hotel
  khách sạn nghỉ mát
  resort hotel
  khóa khách sạn
  hotel lock
  nhà kiểu khách sạn
  hotel-typed residential building
  sảnh khách sạn
  hotel hall
  hotel lobby
  tiền sảnh khách sạn
  hotel entrance hall
  tiền sảnh khách sạn
  hotel vestibule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X