• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cistern barometer

  Giải thích VN: Một khí áp kế một ống được hàn kín trên đỉnh mở đáy được nhúng chìm trong một bình chứa chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A barometer with a tube sealed at the top and open at the bottom that is immersed in a container of liquid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X