• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  black smoke

  Giải thích VN: Loại khói chứa nhiều phân tử các bon rắn, làm cho phản ứng không hiệu [[quả. ]]

  Giải thích EN: Smoke containing a relatively large amount of solid carbon particles, resulting from inefficient burning.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X