• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  free fit

  Giải thích VN: Sự khớp tự do giữa 2 bộ phận máy móc ghép với nhau, đặc biệt la khi xẩy ra hiện tượng thay đổi nhiệt độ [[lớn. ]]

  Giải thích EN: A liberal fit allowance in mating pieces of machine parts, especially where large variations of temperature may occur.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  loose coupling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X