• Thông dụng

  Tính từ

  Husky; raucous; hoarse
  bị khan tiếng
  to be hoarse

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  cloth

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anhydrous
  axit flohiđric khan
  anhydrous hydrogen fluorite
  nhôm clorua khan
  anhydrous aluminum chloride
  thạch cao khan
  anhydrous gypsum
  dehydrated
  rượu khan
  dehydrated alcohol
  desiccated
  nonaqueous
  urgent
  cờ khẩn cấp
  Urgent Flag (URG)
  công việc khắc phục khẩn cấp
  Urgent Remedial Work
  thông báo khẩn
  urgent message
  thông điệp khẩn
  urgent messages
  điện văn khẩn
  urgent message form

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X