• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  airspace

  Giải thích VN: Khoảng không khí phục vụ cho việc cách ly giữa bên trong bên ngoài của một cấu [[trúc. ]]

  Giải thích EN: The space that serves as insulation between the inner and outer walls of a structure.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  air sinus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X