• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  area light

  Giải thích VN: Một nguồn ánh sáng dùng để chiếu sáng một khu vực phạm vi lớn thường theo hai chiều, dụ như cửa [[hồi. ]]

  Giải thích EN: A light source used to illuminate a significant area with large dimensions in two directions, such as a bay window.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X