• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  architectural concrete

  Giải thích VN: Một thuật ngữ về tông dùng để chỉ sự kết thúc hay trang trí trên bề mặt của tòa nhà, ngược với cấu trúc sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: A term for concrete that is used for finishing or decoration on a building surface, as opposed to a structural use.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X