• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  peel test

  Giải thích VN: Một phép thử dung để xác định độ kết dính bằng cách bóc băng dính bằng kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: A test used to determine adhesive strength by peeling apart bonded metal strips.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X