• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vibrating needle

  Giải thích VN: Một kim của la bàn xác định cường độ tương đối của các thành phần ngang của từ trường trái đất từ trường xung quanh la [[bàn. ]]

  Giải thích EN: A needle on a compass that determines the relative intensity of the horizontal aspects of both the earth's magnetic field and the magnetic field surrounding the compass.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X