• Thông dụng

  Danh từ

  Experience
  tài xế chưa kinh nghiệm
  inexperienced driver

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  empirical
  hệ số kinh nghiệm
  empirical coefficient
  hệ thức kinh nghiệm
  empirical relation
  nhiệt độ theo kinh nghiệm
  empirical temperature
  phương pháp kinh nghiệm
  empirical method
  quan hệ kinh nghiệm
  empirical relationship
  số liệu kinh nghiệm
  empirical data
  thông số kinh nghiệm
  empirical parameter
  experience
  kinh nghiệm lao động
  labour experience
  kinh nghiệm vận hành
  operational experience
  luật kinh nghiệm
  law of experience
  test
  trial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X