• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gill net

  Giải thích VN: Tấm lưới giống mành cửa được treo lửng khỏi thuyền đánh để bắt bằng cách bẫy nắp [[lưới. ]]

  Giải thích EN: A curtainlike mesh net suspended from a fishing boat to catch fish by ensnaring their gill covers in the mesh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X