• Thông dụng

  Danh từ

  Trap, snare, pitfall
  chim sa vào bẫy
  the bird was caught in a snare
  du kích gài bẫy khắp rừng
  the guerillas set traps everywhere in the woods
  bẫy chông
  a spike-trap
  bị sa bẫy cảnh sát
  to fall into a police trap

  Động từ

  To trap, to snare, to ensnare, to entrap
  đốt đèn để bẫy bướm
  to light lamps and snare butterflies
  bẫy người vào tròng
  to ensnare somebody

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X