• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  velocity-type flowmeter

  Giải thích VN: Một dụng cụ trong đó một dòng chảy chất lỏng kích thích một bộ đẩy dạng tuabin, sinh ra một số ghi thể tích-thời gian. Còn gọi là: CURRENT METER, ROTATING [[METER. ]]

  Giải thích EN: An instrument in which fluid flow actuates the turbine-type impeller, producing a volume-time reading. Also, CURRENT METER, ROTATING METER.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X