• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  standard hole

  Giải thích VN: Một lỗ giới hạn bằng 0 cộng với một khoảng cách xác định; khoảng cách khớp được cung cấp bởi trục trên [[lỗ. ]]

  Giải thích EN: A hole with zero allowance plus a specific tolerance; fit allowance is provided for by the shaft in the hole.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  standard orifice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X