• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bed of passage
  junction
  lớp chuyển tiếp bán dẫn
  semiconductor junction
  lớp chuyển tiếp chỉnh lưu
  rectifying junction
  lớp chuyển tiếp dốc đứng
  abrupt junction
  lớp chuyển tiếp emitơ-bazơ
  emitter-base junction
  lớp chuyển tiếp emitter
  emitter junction
  lớp chuyển tiếp hợp kim
  alloy junction
  lớp chuyển tiếp Josephson
  Josephson junction
  lớp chuyển tiếp kéo
  grown junction
  lớp chuyển tiếp nn
  NN junction
  lớp chuyển tiếp nuôi
  grown junction
  lớp chuyển tiếp p-n
  p-n junction
  lớp chuyển tiếp pp
  pp junction
  lớp chuyển tiếp SLUG (loại Josephson)
  SLUG junction
  lớp chuyển tiếp theo tầng
  cascade junction
  lớp chuyển tiếp đột ngột
  abrupt junction
  đi-ốt lớp chuyển tiếp silic
  silicon junction diode
  điện dung lớp chuyển tiếp
  junction capacitance
  transition bed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X