• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  header course

  Giải thích VN: Trong nghề nề, một lớp gạch, đá được đặt ngang, nghĩa bề rộng của viên gạch, đá quay về phía tường (bề dọc thẳng góc với [[tường). ]]

  Giải thích EN: In masonry, a course of bricks laid as headers, i.e., with short ends toward the face of the wall.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X