• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  machine for testing

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  testing machine
  máy thí nghiệm chất dẻo
  plastic testing machine
  máy thí nghiệm chất hữu
  testing machine for organic materials
  máy thí nghiệm cường độ chịu nén
  crushing strength testing machine
  máy thí nghiệm dây xích
  chain testing machine
  máy thí nghiệm khối tông
  concrete block testing machine
  máy thí nghiệm không phá hoại
  non-destructive testing machine
  máy thí nghiệm xo
  spring testing machine
  máy thí nghiệm thông dụng
  universal testing machine
  máy thí nghiệm vật liệu
  materials testing machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X