• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  curve plotter
  graph plotter
  plotter

  Giải thích VN: Một thiết bị viết tự động điều chỉnh thể vẽ được nhiều mẫu độc lập trên bảng hiển thị liên quan tới một hay nhiều biến thiên phụ [[thuộc.. ]]

  Giải thích EN: An automatically controlled writing instrument that draws a dependent variable on a display board in relation to one or more independent variables..

  plotting board
  recorder
  two-axis plotter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X