• Thông dụng

  Scoop, ladle soup out into bowls.
  Múc nước trong thùng ra chậu
  To scoop water out of a bucket into a basin.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ladle
  article
  category
  data field
  element
  item/data item
  rot
  section
  average
  grade
  guide pin
  hook
  level
  module
  modulus
  norm
  range
  rate
  ratio
  standard
  step
  threshold
  ink

  Giải thích VN: Dạng lỏng, bột hoặc dạng hồ được sử dụng để viết hoặc in trên giấy các chất liệu khác, thường gồm chất nhuộm chất [[dẫn. ]]

  Giải thích EN: A liquid, powder, or paste used for writing or printing on paper and other material, usually consisting of a colorant and a carrier vehicle.

  inky
  level
  stage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X