• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  close circuit
  closed chain
  hợp chất mạch kín
  closed chain compound
  closed circuit
  hệ báo động mạch kín
  closed-circuit alarm system
  hệ thống báo động mạch kín
  closed-circuit alarm system
  hệ thống truyền thông mạch kín
  closed-circuit communication system
  hệ thống điện báo mạch kín
  closed-circuit telegraph system
  sự báo hiệu mạch kín
  closed-circuit signaling
  sự truyền hình mạch kín
  CCTV (closed-circuit television)
  sự truyền hình mạch kín
  closed-circuit television (CCTV)
  truyền hình mạch kín
  closed circuit television
  truyền hình mạch kín
  Closed Circuit Television (CCTV)
  điện áp mạch kín
  closed-circuit voltage
  closed loop
  electric circuit
  loop

  Giải thích VN: Một mạch điện [[kín. ]]

  hàm truyền mạch kín
  close-loop transfer function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X