• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flux density

  Giải thích VN: Trị số từ thông qua tiết diện của mạch [[từ. ]]

  mật độ từ (thông)
  remanent flux density
  mật độ từ thông bão hòa
  saturation flux density
  mật độ từ thông
  remanent flux density
  mật độ từ thông
  residual flux density
  mật độ từ thông riêng
  intrinsic flux density
  magnetic flux density
  magnetic induction
  mật độ từ thông
  residual magnetic induction
  magnetic vector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X