• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contraction crack

  Giải thích VN: 1. Vết nứt trên kim loại khi kim loại đó co lại bên trong một khuôn cố định. 2. Vết nứt bên ngoài vật liệu dụ như tông do co [[ngót. ]]

  Giải thích EN: 1. a crack in metal that results when metal contracts inside a confining mold.a crack in metal that results when metal contracts inside a confining mold.2. a crack in exterior materials such as concrete, caused by contraction.a crack in exterior materials such as concrete, caused by contraction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X