• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caller
  hiệu nhận dạng người gọi
  CID (calleridentifier)
  nhận dạng người gọi nhiều đường dây
  Multi-line Caller Identification (MCID)
  nhóm các nhà cung cấp dịch vụ người gọi
  Caller Services Provider Group (CSPG)
  sender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X