• Thông dụng

  Be stunned into silence.
  Trước chứng cớ ràng ngay mặt ra không cãi nữa
  To be stunned into silence by the obvious evidence.
  Bị những lẽ đanh thép làm ngay mặt
  To be stunned into silence by trenchant arguments.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X