• Thông dụng

  Serious, Strict.
  Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động
  To strictly observe labour discipline.
  Anh ta làm việc rất nghiêm chỉnh
  He is a very serious worker.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earnest
  basic solution
  principal root
  principal solution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X