• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Gilbreth's micromotion study

  Giải thích VN: Một nghiên cứu tiên phong về thời gian các vận động bản của công việc con người, dẫn đến sự xác định các vận động căn [[bản. ]]

  Giải thích EN: A pioneering study of basic human work motions and times, leading to the identification of elemental motions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X