• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  replacement study

  Giải thích VN: Tiến hành nghiên cứu xem nên thay thế một thiết bị đến hạn hoặc thể tiếp tục hoạt động nhằm tiết kiệm chi [[phí. ]]

  Giải thích EN: A study carried out to determine if a plant or item of equipment is due for replacement, or can economically be kept in operation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X