• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  anonymous dimensionless group 1-4

  Giải thích VN: Một nhóm không định hình, dùng để giải quyết các vấn đề dòng chảy tạo thành lớp, thu khí trong [[ống.. ]]

  Giải thích EN: Four dimensionless groups used to solve problems in laminar boundary-layer flow, gas absorption in wetted-wall columns, and transfer processes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X