• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spirit thermometer

  Giải thích VN: Nhiệt kế gồm một ống mao dẫn khép kín, một đầu chứa bầu đựng đầy chất lỏng, chất lỏng tùy theo nhiệt độ của bầu sẽ chảy ngược lên ống mao [[dẫn. ]]

  Giải thích EN: A thermometer consisting of a closed capillary tube with a liquid-filled bulb at one end; the liquid in the bulb travels up the capillary according to the temperature of the bulb.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X