• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ultrahigh-strength polymer

  Giải thích VN: Loại pôlyme hướng phân tử như pôlyethylen chất gien, hoặc loại pôlyme cấu trúc đặc biệt như côplyester của axit P-hydrobenzoic, biphenon axit terephthalic cái tan 400 độ C được sử dụng trong những ứng dụng tải [[cao. ]]

  Giải thích EN: A molecularly oriented polymer, such as gel-spun polyethylene, or a specific structure polymer, such as the copolyester of p-hydroxybenzoic acid, biphenol, and terephthalic acid, that is melt processable at 400°C; used in high-load applications.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X