• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  board
  panel
  cửa panô
  panel door (panelleddoor)
  cửa panô-kính
  glazed (panel) door
  panô cân bằng
  rocker panel
  panô huỳnh
  raised panel
  panô huỳnh nguyên tấm
  raised and fielded panel
  panô viền (trang trí)
  frieze panel
  panô cố định
  standing panel
  panô cửa
  door panel
  panô cửa đi
  door panel
  panô ghép gờ
  bead flush panel
  panô ghép gờ (cửa)
  bead flush panel
  panô lửng
  spandrel panel
  panô nhô ra
  raised panel
  panô nối đối tiếp gờ
  bead butt panel
  panô phía sau
  back panel
  panô phía sau
  rear panel
  panô plasma
  gas panel
  panô plasma
  plasma panel
  panô quan sát được
  observation panel
  panô quan sát được
  vision panel
  panô quảng cáo
  advertising panel
  panô trang trí
  ornamental panel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X