• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lead-out groove

  Giải thích VN: Rãnh trắng dạng xoắn điểm trong cùng của đĩa ghi nhằm ngăn kim tránh bị kẹt điểm [[giữa. ]]

  Giải thích EN: A blank spiral groove at the innermost point of a disk recording that prevents the stylus from locking out to the center point or spindle. Also, THROW-OUT SPIRAL.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concentric groove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X