• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  internal thread

  Giải thích VN: Ren của đai ốc mặt trong một mấu hay một [[ống. ]]

  Giải thích EN: A screw thread cut inside a piece of hollow material or cylinder on its inner surface, such as that of a nut.

  sự chuốt ren trong
  internal thread broaching

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  famale thread
  female screw
  female thread
  femall thread
  inside screw
  lược ren trong
  inside (screw) chaser
  inside thread
  internal screw
  internal screw thread
  thread
  calip ren trong
  plug thread gage
  calip ren trong
  plug thread gauge
  dưỡng ren trong
  plug thread gage
  dưỡng ren trong
  plug thread gauge
  sự chuốt ren trong
  internal thread broaching
  thước đo ren trong
  plug thread gage
  thước đo ren trong
  plug thread gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X