• Thông dụng

  Động từ

  To create
  Lao động đã sáng tạo ra con người
  Labouring has created humankind

  Tính từ

  Creative
  tỏ ra óc sáng tạo
  to show creativeness

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compose
  create
  creative
  sự sáng tạo kiến trúc
  creative activity in architecture
  sự sáng tạo kỹ thuật
  engineering creative activity
  tập (hợp) sáng tạo
  creative set
  tập hợp sáng tạo
  creative set
  creativity
  phần mềm sáng tạo
  creativity software

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X