• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  raffinate

  Giải thích VN: Thành phần trong dầu mỏ, không bị hòa tan trong quá trình lọc [[dầu. ]]

  Giải thích EN: The portion of an oil that is not dissolved during the solvent refining of lubricating oil.

  Môi trường

  Nghĩa chuyên ngành

  refined product

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X