• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  in situ foaming

  Giải thích VN: Việc bài trí hoặc kết hợp các hợp chất tạo khả năng sủi bọt cho chất dẻo tại một vị trí nơi sản phẩm cuối cùng được sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: The placement and combination of ingredients for foamable plastic in the place where the final product is used, as in walls where insulation is desired.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X