• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  driving source
  electromotive force
  sức điện động AC
  AC electromotive force
  sức điện động cảm ứng
  induced electromotive force
  sức điện động do chuyển động
  motional electromotive force
  sức điện động hiệu dụng
  effective electromotive force
  sức điện động mạch động
  pulsating electromotive force
  sức điện động một chiều
  direct electromotive force
  sức điện động khởi
  elementary electromotive force
  sức điện động tạp nhiễu
  noise electromotive force
  sức điện động tiếng ồn
  noise electromotive force
  sức điện động tiếp xúc
  contact electromotive force
  sức điện động điều hòa đơn
  simple harmonic electromotive force
  electromotive force (EMF)
  emf
  EMF (electromotive force)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X