• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accord
  coherence
  cohesion
  contact
  sự ăn khớp (của) răng
  tooth contact
  engagement
  sự ăn khớp (của) răng
  tooth engagement
  sự ăn khớp công việc
  working engagement
  sự ăn khớp đỉnh
  tip engagement
  engaging
  fit
  gear contact
  gearing
  sự ăn khớp phẳng
  crown gearing
  sự ăn khớp răng ngoài
  outside gearing
  sự ăn khớp thân khai
  involute gearing
  intermeshing
  lock
  sự ăn khớp ma sát
  friction lock
  mating
  meshing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X