• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  associate
  association
  binding
  blocking
  catenation
  coherence
  cohesion
  combination
  combine
  conflation
  conjunction
  connection
  coupling
  fusion
  integration

  Giải thích VN: một quá trình kết hợp nhiều động tác khác nhau hoặc các yếu tố được kết hợp bằng một chức năng chung; sự kết [[hợp. ]]

  Giải thích EN: The process of combining different acts or elements into a functioning whole; coordination..

  intercourse
  joining
  junction
  merger

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  combination2
  incorporation
  integration
  link

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X