• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compacting
  compaction

  Giải thích VN: Các quá trình nén chặt một vật liệu dạng bột bằng các phương pháp [[học. ]]

  Giải thích EN: Any process of consolidating granular material by mechanical means.

  sự nén chặt lần cuối
  additional compaction
  sự nén chặt lần cuối
  final compaction
  fastening
  ramming
  squeezing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curd shrinkage
  packaging

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X