• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  structural connection

  Giải thích VN: Sự kết nối liên quan đến các thành phần riêng của một cấu trúc để làm thành một khối cấu trúc hoàn chỉnh ổn [[định. ]]

  Giải thích EN: A connection that involves the individual members of a structure to make it a complete stable structural unit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X