• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  identification
  sự nhận ra hàng hóa
  identification of goods
  sự nhận ra nhãn hiệu
  brand identification
  recognition
  sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ
  magnetic ink character recognition
  sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)
  optical-character recognition
  sự nhận ra thị trường
  market recognition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X