• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  slurrying

  Giải thích VN: Quá trình hình thành bùn hoặc các chất lửng (huyền phù) từ vật liệu không tan chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A process by which mud, slime, or a suspension is formed from insoluble material and liquid.a process by which mud, slime, or a suspension is formed from insoluble material and liquid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X