• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  beam shaping

  Giải thích VN: Sự điều chỉnh dạng dạng sóng bức xạ phát ra từ một anten bằng cách điều chỉnh hình dạng của anten, biên độ pha của tín hiệu [[truyền. ]]

  Giải thích EN: The act of controlling the radiation pattern emitted from an antenna by controlling the shape of the antenna, and the amplitude and phase of the driving signal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X