• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fluting

  Giải thích VN: Một chi tiết rãnh theo chiều đứng trên bề mặt cột hoặc các bộ phận [[khác. ]]

  Giải thích EN: A pattern of long vertical grooves (flutes) cut in the surface of a column or other member.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X